تخلف با نام نمایندگی

به اطلاع همه مخاطبان گرامی وبسایت فروشگاه لنزوکم می رساند؛ این فروشگاه در هیچ نقطه دیگری از کشور نمایندگی نداشته و در صورت مشاهده تخلف و استفاده از نام این شرکت از سوی سایرین با آن ها به صورت قانونی رفتار خواهد شد. لذا از کاربران گرامی درخواست میشود در صورت مشاهده تخلف هایی از این دست و با استفاده از نام لنزوکم با روابط عمومی این فروشگاه تماس حاصل کرده و مراتب را اطلاع دهند.