شیوه های پرداخت

برای پرداخت به لنزوکم می توانید از درگاه اینترنتی استفاده کنید. اگر تمایل به واریز به حساب یا کارت به کارت دارید، از تماس با ما سایت با ما تماس بگیرید تا اطلاعات لازم برای شما قرائت شود.