رویه های ارسال سفارش

ارسال سفارش در لنزوکم به دو بخش تقسیم میشود!

ارسال سفارش به تهران

برای آن دسته از مشتریان عزیزی که از شهر تهران از لنزوکم خرید کرده اند، پس از ثبت سفارش با شما تماس گرفته و آدرس ارسال تایید میشود. پس از تایید در کمتر از ۲۴ ساعت مرسوله شما از لنزوکم به دست تان خواهد رسید. هزینه ارسال ۰ ریال بوده و رایگان است.

ارسال سفارش به شهرستان و سراسر ایران

برای آن دسته از مشتریان عزیزی که از سراسر ایران به جز تهران خرید کرده اند، پس از ثبت نهایی سفارش با ایشان تماس خواهیم گرفت. آدرس ذکر شده به تایید رسیده و مرسوله شما از طریق سریعترین روش ممکن برای شما ارسال می گردد. هزینه ارسال ۰ ریال و رایگان است.